Kontakt

Náš tím

RNDr. Jozef Horváth

Vedúci oddelenia

Mobil: +421 918 249 181
email: horvath@kvant.sk

 

Mgr. Helga Zimmermann

Asistentka

Mobil: +421 905 412 932
email: zimmermann@kvant.sk

 

RNDr. Bohumil Bohunický

Elektrónová mikroskopia,
RTG rádiodiagnostika

Mobil: +421 918 632 011
email: bohunicky@kvant.sk

 

Ing. Karol Palkovič

Laboratórne prístroje,
biotechnológie, spracovanie bioodpadu

Mobil: +421 918 674 443
email: palkovic@kvant.sk

 

Ing. Milan Grígel

Vedecké kamery, termografické kamery,
meranie laserov

Mobil: +421 917 347 680
email: grigel@kvant.sk

 

Ing. Michal Roščák

Aplikačný a servisný technik

Mobil: +421 917 347 681
email: roscak@kvant.sk

 

KVANT spol. s r. o.

FMFI UK Mlynská dolina
842 48 Bratislava
Slovakia, Europe

Kontaktný formulár