Micro-Computed Tomography (micro-CT)

Firma TESCAN je priekopníkom v rozvíjajúcej sa oblasti laboratórneho dynamického CT. Prístroje z tejto rady ponúkajú širokú škálu nedeštruktívnych 4D aplikácií v oblastiach, akými sú napríklad vedy o Zemi či materiálové vedy. Všade tam, kde výskumníci potrebujú získať detailné informácie nielen o povrchu, ale takisto aj o vnútornej štruktúre vzorky a jej zložení, je možné využiť pokročilé aplikácie in situ. Systémy TESCAN CoreTOM, DynaTOM a UniTOM sú navrhnuté pre inovatívne postupy, ktorých výsledkom je detailný 3D model snímanej vzorky, prípadne aj jej zmeny v čase.