Ochrana kultúrneho dedičstva

Špeciálna technika nachádza uplatnenie v rôznych interdisciplinárnych odboroch. Jedným z nich je aj analýza a ochrana kultúrnych pamiatok.

Elektrónová mikroskopia sa už dlhšiu dobu používa na analýzu umeleckých diel, prvkovú analýzu z odobratých vzoriek, analýzu materiálov, z ktorých sú vyrobené umelecké diela. Výhodou je, že odobraté vzorky majú veľmi malé rozmery, čím nedochádza k výraznej deštrukcii umeleckého diela.

Analytické metódy rutinne využívané v iných odboroch prinášajú pri aplikácii na kultúrne pamiatky nové možnosti. Špeciálne typy zariadení využívané v kriminalistike sa dnes s úspechom používajú pri analýze umeleckých diel a kultúrnych pamiatok. Používajú sa rôzne typy osvetlenia, spektroskopia, laserové systémy, kamery v oblasti infračerveného zobrazovania a rôzne mikroskopické systémy.

Obraz 1   IRRlearn3, upraveny   apprtions13

Infračervená kamera v blízkej infračervenej oblasti dokáže zobraziť pôvodné uhlíkové skice pod maľbami, röntgenové zariadenia dokážu zobraziť skice olovenou belobou. Reštaurátori tak môžu získať dôležité informácie o maľbe bez nutnosti deštruktívneho zásahu.

Medzi takéto termokamery patria napríklad kamery Apollo, IRC 812 či SNAPSCAN VNIR od spoločnosti IMEC. Pre viac informácií môžete navštíviť náš špecializovaný web.