Elektrónové mikroskopy Tescan

Spoločnosť TESCAN je jedným zo svetových dodávateľov vedeckých prístrojov. Zameriava sa na výskum, vývoj a výrobu vedeckých prístrojov a laboratórnych zariadení, ako sú: skenovacie elektrónové mikroskopy (SEM), doplnkové príslušenstvo pre SEM, príslušenstvo pre svetelnú optickú mikroskopiu a spracovanie obrazu, špeciálne vákuové komory a vlastné systémy, detekčné systémy a vývoj vedeckého hardvéru a softvéru.

Portfólio TESCANu zahŕňajú termoemisné SEM systémy (s W alebo LaB6 vyhrievaným vláknom) a autoemisné SEM systémy s vysokým rozlíšením a ultra vysokým rozlíšením so Schottkyho katódou (MIRA3 a MAIA3).

Pre upravovanie vzoriek TESCAN ponúka vysokovýkonné dvojlúčové FIB-SEM systémy. Môžu byť vybavené buď Ga iónovým zdrojom pre náročné a veľmi jemné technologické úlohy alebo Xe plazmovým zdrojom iónového lúča pre aplikácie, ktoré si vyžadujú úpravy vzoriek vo veľkom meradle.