Elektrónové mikroskopy TESCAN

Spoločnosť TESCAN je jedným z piatich najväčších svetových dodávateľov vedeckých prístrojov pre multidisciplinárny výskum v mikro- a nanomierke. Ich vlajkovou loďou sú skenovacie elektrónové mikroskopy (SEM), ktoré nachádzajú široké uplatnenie prakticky vo všetkých vedeckých a technických disciplínach. Spoločnosť sa zameriava na výskum, vývoj aj výrobu vedeckých prístrojov a laboratórnych zariadení najmä SEM, doplnkové príslušenstvo k SEM, príslušenstvo pre svetelnú optickú mikroskopiu a spracovanie obrazu, špeciálne vákuové komory, detekčné systémy a vývoj vedeckého hardvéru a softvéru. Systémy sú navrhnuté s ohľadom na všestranné využitie s možnostou ďalšieho prispôsobenia systému pridaním voliteľných komponentov a príslušenstva, ktoré umožňuje vykonávať zložité experimenty a komplexné analýzy. Prístroje poskytujú jedinečné parametre, umožňujú a využívajú pokročilú automatizáciu a sú navrhnuté tak, aby ich ovládanie bolo intuitívne.

Portfólio TESCANu zahŕňa termoemisné SEM systémy s vyhrievaným W vláknom ako aj systémy SEM s vysokým a ultra-vysokým rozlíšením so Schottkyho katódou.

Pre upravovanie vzoriek TESCAN ponúka vysokovýkonné dvojlúčové FIB-SEM systémy. Môžu byť vybavené buď Ga iónovým zdrojom pre náročné a veľmi jemné technologické úlohy alebo Xe plazmovým zdrojom iónového lúča pre aplikácie, ktoré si vyžadujú úpravy vzoriek vo veľkom meradle.

Micro-CT riešenia umožňujú získať detailné informácie ako o povrchu, tak aj o vnútornej štruktúre a vytvárať 3D modely snímanej vzorky, prípadne aj jej dynamické zmeny v čase.

Spoločnosť TESCAN takisto ponúka prvý 4D-STEM systém, ktorý umožňuje skúmať vzorku pri tlakoch blízkych ultra-vysokému vákuu. Tento inovatívny systém je určený na multimódovú charakterizáciu morfologických, chemických a štruktúrnych vlastností funkčných materiálov, tenkých vrstiev či syntetických častíc na nanoúrovni.