O nás

Vitajte na stránke oddelenia špeciálnej techniky spoločnosti KVANT spol. s r.o., Bratislava.

 

Naša vízia:

Poskytovať zákazníkom kvalitné služby, vrátane odborného poradenstva a dodávky tovaru v nasledujúcich oblastiach:

  • špeciálne zariadenia a vybavenie pre nanotechnologické laboratóriá, špeciálne zobrazovacie zariadenia: termografické systémy, vysokorýchlostné kamery a iné,
  • laboratórne a priemyselné zariadenia pre prípravu vzoriek a meranie fyzikálnych veličín: elektrické merania, optické a spektrálne merania, merania vibrácií, merania kvality povrchov a parametrov rôznych profilov,
  • ekologické priemyselné produkty a technológie vrátane technológií na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu.

Poskytovať služby v oblasti servisu, vývoja a meraní.

 

Naše ciele:

Zabezpečiť maximálne uspokojovanie potrieb zákazníkov v oblasti dodávok zariadení a služieb. Vytvárať trvalé partnerské vzťahy so zákazníkmi a upevňovať odbornú prestíž u zákazníkov prostredníctvom dodávky a inštalácie zariadení a služieb v dohodnutom termíne a vo vysokej kvalite. Minimalizovať dobu servisu.

Rozširovať portfólio ponúkaných zariadení a služieb najmä o oblasť: výroby jednoúčelových zariadení, repasov a retrofitov zariadení, odborných konzultácií a meraní, ako aj riešenia špecifických technických problémov.

Presadiť sa v priemysle a zvyšovať podiel tržieb od podnikateľských subjektov na obrate oddelenia.

Presadiť sa v oblasti environmentálnych technológií a produktov.