Priemysel

Elektrónová mikroskopia

Spoločnosť TESCAN, a.s. ponúka elektrónové rastrovacie mikroskopy na báze volfrámovej katódy, Schottkyho emisie a systémy kombinované s iónovým lúčom pre rôzne využitie v priemysle.

Elektrónové mikroskopy TESCAN sú využívané v mnohých aplikáciách v priemysle, materiálovom výskume, metalurgii a v nanotechnológiách.

Pozorovanie vzoriek pri vysokom zväčšení je len jedna z možností využitia elektrónových mikroskopov. Rozvoj nanotechnológií si vyžiadal potrebu vytvárať štruktúry s nanometrovými rozmermi a schopnosť manipulovať s objektami v tejto mierke.

Mikroskopy Tescan sú vybavené softwarom pre elektrónovú litografiu na vytváranie štruktúr technológiou fotorezistu. Pri vyšších modeloch: priamo pomocou iónového lúča leptaním, alebo deponovaním vodivých aj nevodivých štruktúr.

Systémy je možné rozšíriť o nanomanipulátory pre priamu manipuláciu s mikroobjektami, ale aj pre lokálne elektrické merania.

Elektrónový tubus mikroskopov bol skonštruovaný na základe vlastného vývoja spoločnosti a mnohé prvky podliehajú patentovej ochrane.

Medzi unikátne vlastnosti patrí: extrémne veľké zorné pole, možnosť optimalizovať parametre lúča podľa veľkosti zorného poľa a možnosť pozorovať vzorky trojrozmerne v reálnom čase. Samozrejmosťou je možnosť rozšíriť mikroskopy o ďalšie detektory: EDX, WDX, EBSD, EBIC, SIMS a pod.

Elektrónová mikroskopia si nájde svoje využitie napr. pri kontrole kvality pri výrobe ložísk, ocele, pri kontrole deponovaných materiálov, štruktúry, pri výrobe keramických materiálov, v cementárenskom priemysle pri výrobe stavebných materiálov, pri výrobe liečiv vo farmaceutickom priemysle a pod.

V enviromentálnom prevedení nachádzajú uplatnenie aj v biológii, medicíne, chémii, kriminalistike a v iných odboroch.

Priemyselná rádiografia a RTG tomografia

RTG inšpekčné systémy sú flexibilné a vysoko presné riešenie určené pre defektoskopiu vo vývoji a pri výrobe. 2D modely sú vhodné na kontrolu dosiek plošných spojov, BGA, mikrospojov, vnútornej integrity čipov a pod. 3D verzie poskytujú kompletnú nedeštruktívnu 3D tomografiu vhodnú na kontrolu rozmerov a tvarovej presnosti dielov, kontrolu v uzatvorených moduloch elektroniky v automobilovom a leteckom priemysle, medicíne, elektrotechnike, materiálovej analýze, alebo na výskumných ústavoch. Niektoré systémy sú kompaktné, uzatvorené a ich prevádzka nevyžaduje zavedenie špeciálneho režimu na pracovisku.

Systémy sú variabilné a je možné konfigurovať ich pre pokrytie veľkého množstva aplikácií.

Informácie k produktom nájdete v časti RTG rádiodiagnostika.

Vysokorýchlostné snímanie

Vysokorýchlostné kamery sú určené na zaznamenávanie vysokorýchlostných dejov a procesov v priemyselných technológiách a v prírode. Napr.: fyzika krátkych dejov a ich analýza, štúdia materiálov, hydrodynamika, automobilový priemysel, crash testy, testy airbagov, štúdia spaľovacích motorov, kontrola kvality, balistika, priebeh iskrenia v elektrických spínačoch a pod.

Snímanie v infračervenej oblasti

Termografické kamery a termografické systémy pre priemysel sú dnes vyhľadávanými prostriedkami najmä pre rýchlosť využívanej metódy, intuitívnu interpretovateľnosť výsledkov a výpovednú hodnotu. Využívajú sa na kontrolu tepelných únikov budov, preventívnu a prediktívnu prehliadku strojov, elektrických zariadení a energetických vedení, pri výrobe stavebných materiálov, v strojárstve, medicíne a pod.

Termografické zariadenie sníma tepelné žiarenie a umožňuje tak odhaliť prehrievanie zariadení, zaťaženie strojov, ložísk, prúdenie kvapalín, chybnú tepelnú izoláciu, či prehrievajúce sa elektrické vodiče alebo elektrické kontakty.

Systémy na inline analýzu nápojov

Použitie v inline analýzach, ako aj laboratórnych analýzach piva, vína, muštov, FAB, džúsov, nealkoholických nápojov, čaju a ďalších nápojov. Kontinuálne, presné a bezpečné meranie základných kvalitatívnych parametrov, ako sú °Brix, % Diet, CO2, alkohol, inverzie cukru, extrakt a ďalších. Pozrite si systémy Anton Paar na inline analýzu nápojov.

Hustomery

Kompletná rada hustomerov Anton Paar, ktoré pokrývajú väčšinu požiadaviek rôznych priemyselných odborov a tiež aj potreby výskumu a vývoja.

Viskozimetre

Viskozimetre Anton Paar pracujúce na princípe padajúcej guľôčky alebo rotačného mechanizmu. Bez ohľadu na to, či chcete vykonávať rýchle jednobodové kontroly viskozity alebo zložitejšie reologické testy.  Ak potrebujete zistiť, či má vaša vzorka spávne tokové vlastnosti , viskozimetre a reometre sú na to ideálnymi nástrojmi.