Kriminalistika

Naše oddelenie špeciálnej techniky dlhodobo spolupracuje s Kriminalistickým a expertíznym ústavom Policajného zboru SR, s oddeleniami balistiky, analýzy dát a kriminalistickej dokumentácie, skúmania dokumentov, písmoznalectva, daktyloskopickej identifikácie osôb, mechanoskopie, identifikácie daktyloskopických a trasologických stôp a inými oddeleniami.

Kriminalistické zariadenia určené pre pomoc pri odhaľovaní falošných dokladov

Kriminalistické zariadenia určené pre pomoc pri odhaľovaní falošných dokladov (napr. cestovných a osobných preukazov) a bankoviek od spoločností Foster+Freeman alebo Projectina. Ide o špičkové zariadenia a metódy na analýzu pravosti dokumentov, dokladov a bankoviek založené na skúmaní v rôznych spektrálnych pásmach patria dnes už k základnému vybaveniu hraničných prechodov, špeciálnych pracovísk Ministerstva Vnútra SR ale aj Národnej banky Slovenska. Sú používané vládnymi organizáciami vrátane cudzineckej polície, hraničnej kontroly, štátnou políciou na celom svete, rovnako ako aj obchodnými a súkromnými subjektami, ako napr.: tlačiarne cenín, lotériové spoločnosti, poisťovne, národné knižnice, zmenárne a banky. Zariadenia nachádzajú uplatnenie aj v iných odvetviach ako napr. pri analýze autenticity umeleckých diel.

Automatizovaný balistický a porovnávací systém

Automatizovaný balistický a porovnávací systém slúži na automatizovanú identifikáciu a komparáciu balistických stôp – striel a nábojníc v databázach stôp. Poskytuje trojrozmerné zobrazenie zdeformovanej strely. Systém dokáže zoskenovať plášť strely, dno a plášť nábojnice. Dôležité znaky sú následne uložené do databázy a môžu byť neskôr identifikované s inými prípadmi. Národná databáza zaistených balistických stôp umožňuje rýchle vyhľadávanie a identifikáciu podobných stôp v rámci Slovenska. Kompletný národný balistický systém bol dodaný Ministerstvu vnútra SR v roku 2010.

Videospektrálne komparátory

Videospektrálne komparátory od renomovaných výrobcov dodávame pracoviskám na Slovensku už viac ako 12 rokov. Ponúkame zariadenia od spoločností BVDA, Foster+Freeman, Projectina a iné.

Systémy pre spracovanie daktyloskopických a trasologických stôp, prieskum miesta činu

Taktiež dodávame vybavenie na prieskum miesta činu ako aj pre vyhľadávanie a analýzu materiálov a vzoriek z miesto činu: kriminalistické svetlá, zariadenia na analýzu daktyloskopických a trasologických stôp (špeciálne skenery na snímanie gélových zberačov – fólií), vrátane spotrebného materiálu (prášky, gélové zberače stôp – fólie) osvetľovacie a fotografické systémy a softvér pre úpravu a filtrovanie stôp a ich následné zaradenie do národnej databázy AFIS.

Dodávame systémy pre spracovanie daktyloskopických a trasologických stôp: prášky, gélové zberače stôp, osvetľovacie a fotografické systémy, špeciálne skenery pre snímanie gélových zberačov. Ďalej ponúkame softvér pre úpravu a filtrovanie stôp a ich následné zaradenie do národnej databázy AFIS.

Sledovanie vysokorýchlostných procesov

Sledovanie vysokorýchlostných procesov ako sú analýza pohybu pohyblivých častí zbraní, vyhadzovača a vyhadzovania nábojníc zo zbraní, sledovanie pohybu vyletujúcich povýstrelových splodín a striel je možné kvalitnými vysokorýchlostnými kamerami od viacerých výrobcov závislosti od požadovanej rýchlosti snímania procesov.

Analýza povýstrelových splodín (GSR)

Na analýzu povýstrelových splodín (GSR) využívajú slovenskí kriminalisti elektrónový skenovací mikroskop TESCAN MIRA 3 XMU s EDX analyzátorom, systémom XRF analýzy a so softvérom na automatizovanú analýzu povýstrelových splodín (GSR).

Ručný Ramanov spektrometer

Ručný Ramanov spektrometer Cora 100 určený na ľahkú identifikáciu látok.

Cora 100 je malý Ramanov analyzátor, ktorý sa vám zmestí do dlane. Je ideálny pre okamžité meranie. Umožňuje identifikovať látky jedným stlačením tlačidla. Môžete jednoducho identifikovať neznáme vzorky, ako sú nebezpečné materiály, narkotiká, výbušniny a chemické zbrane alebo skontrolovať doručený tovar, aj keď nie ste chemik.