Lasery pre vedu a výskum

Lasery pre vedu a výskum

Pre oblasť vedy a výskumu sa naša spoločnosť Kvant nezameriava na ponuku laserových systémov od jedného výrobcu, ale pre každú aplikáciu sa snažíme vytypovať partnerovi z akadémie, univerzity či iného výskumného pracoviska najvhodnejšiu zostavu z aktuálnej ponuky všetkých popredných svetových výrobcov. Pre mnohé aplikácie máme už aj vlastné riešenia – lasery vyvinuté našimi odborníkmi.