Aplikácie skenovacej elektrónovej mikroskopie (SEM)

Neustála snaha o vedecké poznanie inšpiruje firmu TESCAN k vývoju zobrazovacích, analytických a modifikačných technológií, ktoré držia krok s rastúcimi potrebami vedeckých pracovníkov.

Prístroje z portfólia TESCANu zobrazujú detaily v až nanometrej mierke, odhaľujú tajomstvá vzťahov medzi štruktúrou materiálov a ich vlastnosťami, umožňujú porozumieť chovaniu buniek alebo vzniku Zeme. Navyše, tieto prístroje sú vďaka porkočilej automatizácii a dôrazu na intuitívne ovládanie jedinečné aj v spôsobe a ľahkosti ich použitia.

Bez ohľadu na oblasť vedeckého pôsobenia firma TESCAN ponúka najmodernejšie SEM, FIB-SEM, 4D-STEM a micro-CT riešenia, ktoré umožňujú zobrazovať vzorky vo vysokom rozlíšení, s vysokým kontrastom a v niektorých prípadoch dokonca aj v dynamickom režime. Systémy sú navrhnuté s ohľadom na všestranné využitie a s možnosťou ďalšieho prispôsobenia pomocou voliteľných komponentov a príslušenstva, ktoré umožňujú vykonávať zložité experimenty a komplexné analýzy. Zákazníkom je okrem špičkových riešení ponúkaná aj možnosť spolupráce na návrhu optimálneho systému, ktorý bude odpovedať predstavám a špecifickým požiadavkam konkrétnych aplikácií.