Aplikácie

Elektrónová mikroskopia a tomografia TESCAN

Vitajte na stránke oddelenia špeciálnej techniky spoločnosti KVANT spol. s r.o.

Poskytujeme odborné poradenstvo, vykonávame služby v oblasti servisu, vývoja a meraní, zabezpečujeme dodávky špeciálnych zariadení a pomáhame s realizáciou projektov. Realizujeme optické, spektrálne a termografické merania. Robíme taktiež merania kvality povrchov a parametrov profilov. Dodávame špeciálne zobrazovacie zariadenia a systémy.

Ďalšie okruhy našej činnosti:
Termografia na meranie teploty osôb, elektrónová mikroskopia, vysokorýchlostné a vedecké kamery, laboratórne a priemyselné zariadenia, termografia pre vedu a priemysel, lasery a diagnostika laserov, optické a optomechanické prvky, spektrometria, analytické laboratórne prístroje, RTG rádiodiagnostika, zariadenia pre kriminalistiku, zariadenia na ochranu kultúrneho dedičstva, zariadenia pre security a požiarnu ochranu, biotechnológie na spracovanie BRO, bioreaktory a malé pivovary.

Aplikácie