Meranie radiácie

Spoločnosť Tracerco ponúka širokú škálu monitorov žiarenia. Monitory žiarenia Tracerco možno použiť na meranie množstva dávkového žiarenia alebo na sledovanie procesu znečistenia a látok znečisťujúcich životné prostredie v mnohých aplikáciách.

Ide o rôzne aplikácie vrátane jadrových, obranných, v priemyselnom výskume, v odvetví vzdelávania, lekárskych a biologických vedách, v odvetví životného prostredia, v priemysle odpadového hospodárstva a s tzv. CBRNE materiálmi, čo sú chemické, biologické, rádiologické , jadrové a výbušné materiály.

Niektoré radiačné monitory sú schopné bezpečne fungovať za prítomnosti výbušných zmesí plynov. Sú v protiiskrovom vyhotovení a spĺňajú požiadavku tzv. „vnútornej bezpečnosti – Intrinsic Safety (IS)“. Telo týchto prístrojov je v čiernom vyhotovení.