Meranie laserov

Chceme, aby ste získali maximum z vášho lasera.

Skupina Ophir Photonics Group je divíziou spoločnosti Ophir Optronics a je súčasťou väčšej rodiny firiem v oblasti optiky a fotoniky. Sídli v Spojených štátoch, Izraeli, Japonsku a Nemecku.

Ophir bol založený v roku 1976. Ophir Optronics je svetový líder v oblasti presnej infračervenej optiky, fotonickej prístrojovej techniky a 3D bezkontaktných meracích zariadení. Spoločnosť vyvíja, vyrába a predáva produkty najvyššej kvality, ktoré sú založené na najmodernejších technológiách a sú známe svojou kvalitou a spoľahlivosťou. Ophir je hrdý na dve veci: presné laserové meracie zariadenia a všestranné riešenia.

Presnosť: ak chcete vyťažiť čo najviac z vášho lasera, najviac výkonu, najvyššiu účinnosť, najvyššiu mieru bezpečnosti, musíte ho merať. Čím presnejšie je vaše meranie, tým ste bližšie k dokonalosti vášho lasera.

Univerzálnosť: za posledných 35 rokov sme videli toľko nových typov laserov a laserových aplikácií, že by bolo zbytočné ich uvádzať. Poznáte ich rovnako ako my. Sme hrdí a máme veľkú radosť, že vývoj našich výrobkov drží krok s vývojom laserov.

Využitie a použitie pre rôzne aplikácie: spracovanie materiálov laserom (rezanie, zváranie, gravírovanie a pod.) v strojárskom a automobilovom priemysle, 3D sintrovacie systémy vo vede a v priemysle, veda a výskum, medicína, chirurgia, dermatológia a estetická medicína, meranie LED, vláknová optika, Terahertzové snímanie, výroba laserových systémov napr. pre priemysel, medicínu alebo vedu a pod.

To je dôvod, prečo tu nájdete takú širokú škálu meracích prístrojov na meranie laserov: