Lasery pre priemysel

Lasery pre priemyselné použitie

Naša spoločnosť KVANT vyvinula niekoľko typov laserov pre priemyselné využitie – lasery pre vizualizáciu a zameriavanie.

  • Laser riadený PC (Navigátor) môžete nasadiť všade tam kde potrebujete opakovane umiestňovať diely, predlohy, tam kde sa potrebujete zbaviť používania ťažkopádnych mechanických šablón. Pomocou softvéru Locator naprogramujete akýkoľvek tvar šablóny. Výhodou je rýchla zmena predlohy bez potreby obmedzovania výroby. Oblasti použitia: automobilový priemysel, strojárstvo, textilný a kožiarsky priemysel a iné…
  • Lasery statické slúžia na presnú navigáciu nástrojov , vyčlenenie hraníc, vytýčenie zámerných bodov, vymedzenie na nastavenie presnej polohy pomocou projekcie čiary, kríža alebo bodu.
  • Lasery precízne sa využívajú v kombinácií s kamerami pre použitie v profilometrických systémoch.

 

Polovodičové lasery

Laserové moduly pre vedu a výskum vyrábané spoločnosťou KVANT sú osadené kvalitnými laserovými diódami vyrábanými poprednými svetovými výrobcami laserových diód.

Parametre laserov môžu byť upravené podľa požiadaviek zákazníka. Výstupné laserové žiarenie môže byť modulované vysokými frekvenciami. Iné výkony laserov alebo vlnové dĺžky je možné vyrobiť podľa konkrétnych požiadaviek.

Laserové moduly tvoria súčasť mnohých prístrojov, medzi ktoré patria napr.: laserové projektory pre priemysel, medicínu, laserové obrábanie a zameriavanie.

 

Špeciálne laserové riešenia

Ponúkame nové laserové riešenia pre oblasť priemyslu, dopravy, bezpečnosti a vedy.

Realizujeme množstvo unikátnych vývojových projektov využitia laserov v spolupráci s našimi partnermi doma i v zahraničí. Medzi posledné vývojové a výskumné projekty patria mobilné skenovacie a projekčné laserové systémy, vysokovýkonné lasery pre oblasť modernej chémie, aplikácie pre kriminalistiku, dopravu a bezpečnostné výstražné systémy.