Termografia

Infračervená termografia sa zaoberá analýzou teplotného poľa na povrchu telesa bezkontaktným spôsobom. Úlohou termografie je analýza infračerveného žiarenia vyžarovaného telesom. Termografickým meracím systémom je možné zobraziť teplotné pole meraného objektu.

Možnosti využitia termografie:

hľadanie úniku tepla z budov, domov a bytoviek, kontrola netesností v chladiarňach a chladiacich skladoch, prehliadka a kontrola pecí a kotolní, sledovanie elektrických vedení, rozvádzačov, transformátorov a iných elektrických zariadení a ich poškodení, lokalizácia poruchy vyhľadávaním nehomogenít teplotného poľa, detekcia zápalov pod kožou a kontrola rozloženia teploty na ľudskom tele, kontrola rozloženia teploty na zvieratách, meranie rozloženia teploty pre vedecké a výskumné účely, automatizácia procesov, sledovanie a kontrola teploty pri automatizovaných procesoch, sledovanie a kontrola procesov v automobilovom, strojárskom a inom priemysle, detekcia pohybu osôb v zabezpečených objektoch, nočné videnie a iné.