CRAIC Technologies

Spoločnosť CRAIC Technologies vyrába vynikajúce mikrospektrofotometre pre vedu a priemyselné aplikácie.

Špecializuje sa na vývoj vynikajúcich UV-VIS-NIR analytických riešení v oblasti mikro: nástroje na zhromažďovanie spektier a obrázkov vzoriek v rozmedzí od sub-mikrónov až po stovky mikrónov.

Produkty CRAIC Technologies zahŕňajú mikroskopy UV a NIR, UV-VIS-NIR mikrospektrofotometre, nástroje a softvér na meranie hrúbky tenkej vrstvy a kolorimetriu v mikroskopickej mierke, Raman mikrospektrometre, riešenia automatizácie, štandardy a ďalšie.

Aplikácie sú početné: výskum v materiálových vedách, chémia, fyzika, forenzná veda, polovodičová metrológia, kontrola kvality optiky, kontrola kvality LCD a OLED displejov, skúška uhlíka vitrinitu, proteínové kryštály a iné.

Viac informácií nájdete na webovej stránke spoločnosti CRAIC Technologies.

 

CraicLogoRedvsmallwhite