Materiálové vedy

Ako vyrobiť tvrdší kompozit, odolnejšiu zliatinu alebo tenší nanomateriál? Odpovede hľadajú materiálové vedy (Material Science). Zaoberajú sa objavovaním a vývojom nových materiálov a metódami pre ich štúdium. Táto multidisciplinárna vedná disciplína v sebe prepája znalosť fyziky, chémie, inžinierstva a ďalších technických odborov. Materiálové vedy sa zameriavajú na skúmanie kľúčových vlasností materiálov, akými sú ich mechanické, chemické, elektrické, tepelné, optické alebo magnetické parametre.

TESCAN ponúka najmodernejšie SEM, FIB-SEM, 4D-STEM a micro-CT riešenia, ktoré umožňujú zobrazovať vzorky vo vysokom rozlíšení, s vysokým kontrastom a v niektorých prípadoch dokonca aj v dynamickom režime.