Polovodičový priemysel a elektronika

Polovodičkový priemysel neustále posúva svoje hranice ako v objeme produkcie, tak aj v limitoch používaných technológií. Neustále sa zvyšujúca integrácia, hustota a miniaturizácia logických zariadení vedú k vývoju nových technológií a výrobe stále menších, komplexnejších a rýchlejších integrovaných obvodov, ktoré majú naviac nižšie energetické nároky.

Skenovacia elektrónová mikroskopia (SEM) v kombinácii s fokusovaným iónovým zväzkom (FIB) je ideálnou technikou, ako udržať krok s rýchlym vývojom polovodičového priemyslu. Ponúka analytické schopnosti s vysokou úrovňou presnosti pre prototypovanie, kontrolu, určenie príčin porúch a ďalšie aplikácie pre polvodičový priemysel.

TESCAN ponúka najmodernejšie SEM, FIB-SEM, 4D-STEM a micro-CT riešenia, ktoré umožňujú zobrazovať vzorky vo vysokom rozlíšení, s vysokým kontrastom a v niektorých prípadoch dokonca aj v dynamickom režime.