Vedy o živej prírode

TESCAN prináša kompletné riešenia pre výskumných pracovníkov vo všetkých odboroch prírodných vied. Nezáleží na type a veľkosti vzorky, či na otázkach, ktoré si bádateľ kladie, vždy existuje špecifické riešenie pre vykonanie úloh potrebných na objasnenie problematiky. Vzhľadom k vysokej univerzálnosti a prispôsobiteľnej konštrukcii všetkých systémov TESCAN je veľmi jednoduché navrhnúť a vyrobiť prístroje vyhovujúce potrebám zákazníka. Dostupné prístrojové vybavenie zahŕňa zobrazovanie s ultra-vysokým rozlíšením, pozorovanie pod variabilným tlakom, 3D tomografické metódy, alebo aj komplexné riešenia vrátane korelačnej svetelnej elektrónovej mikroskopie či kryogénnej techniky.  

TESCAN ponúka najmodernejšie SEM, FIB-SEM, 4D-STEM a micro-CT riešenia, ktoré umožňujú zobrazovať vzorky vo vysokom rozlíšení, s vysokým kontrastom a v niektorých prípadoch dokonca aj v dynamickom režime.