Detekcia drog a výbušnín

Produkty od spoločnosti Smiths Detection sú určené predovšetkým na detekciu narkotík, výbušnin, chemických bojových látok, či nebezpečných priemyselných chemikálií a to pomocou technológie ITMS alebo Ramanovej spektroskopie.

Široká paleta ponúkaných prístrojov dokáže detekovať množstvá neznámych substancií viditeľných voľným okom, až po stopové množstvá, rádovo pikogramy (pg).

Najnovšie systémy sú schopné vytvoriť pomocou RTG žiarenia 3D model batožiny a predmetov v nej umiestnených a zistiť aj materiál a hustotu materiálu, z ktorého sú predmety v batožine vyrobené.