Fermentor BEWA BOX

Pro firmu Ingea Recyklace Ostrava prováděla AGRO-EKO projektové práce realizace kompostárny.

Jednalo se o zejména o uplatnění technologie velkoprostorových boxů s provzdušňováním na principu BEWABOX pro zpracování běžných bioodpadů a technologie aerobní fermentace EWA pro zpracování vedlejších živočišných produktů včetně kuchyňských odpadů.

(uvedené ilustrační obrázky byly využity se svolením Ingea recyklace)

BEWA BOX, 700x550

Princip zpracování

Směs biologicky rozložitelných odpadů se zhomogenizuje a dále se naskladní do pracovní části fermentačního boxu.

Optimální vlhkost zakládky (50 – 60%) a dostupnost vzdušného kyslíku aktivuje metabolický aparát aerobních bakterií. Aerací a překopáváním uvnitř fermentoru dochází k provzdušňování zakládky.

Vysoká úroveň metabolické aktivity a současné množení bakterií se navenek projevuje zvyšováním teploty zakládky. Za stejných podmínek probíhá v celém profilu zakládky intenzivní termofilní aerobní fermentace, čímž se urychlují kompostovací procesy. Složité organické látky se rozkládají a přeměňují se v jiné. Díky optimálním podmínkám probíhá ve fermentoru bouřlivá biologická oxidace. Teplota v zakládce se zvyšuje nad 70°C a dochází k postupné denaturaci bílkovin.

Vysoké teploty v zakládce po definovanou dobu způsobují inaktivaci přítomných mikrobů a patogenních organismů (viry, bakterie, kvasinky, plísně, prvoci, červi). Tento proces se nazývá aerobní termofilní stabilizace a hygienizace zakládky. Působením vysoké teploty se snižuje množství mikroorganismů a semena plevelů ztrácejí svou klíčivost. Pokračování fermentace při teplotách okolo 50°C a intenzivní aerace zakládky umožňují tzv. biologické dosoušení zakládky. Konkrétně jde o změnu systému provzdušnění zakládky fermentovaných surovin.

Informační prospekt BEWA BOX Ostrava:  STÁHNOUT BEWAB…rava.pdf

Technický list BEWA BOX:  STÁHNOUT TECH…LIST.docx