Fermentor EWA

Aeróbny fermentor EWA

Technologické zariadenie na spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov (BRO), kalov z čističiek odpadových vôd (ČOV) a ostatných bioodpadov pomocou riadenej aeróbnej termofilnej fermentácie.

 

Technologický koncept

Riadená aeróbna fermentácia zmesi BRO a odpadovej biomasy z agrárneho sektora a lesníctva a ďalších odborov, s možnosťou dosúšania fermentovanej zmesi. Pri spracovaní väčšieho množstva bioodpadu je možné využívať tzv. skupinové nasadenie aeróbnych fermentorov. V tomto prípade je technologická linka osadená výmenníkom tepla a ďalšími komponentami.

EWA, r3ssigxndy995vsll3di_clipped_rev_1

 

Určenie

Spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov (BRO), kalov z komunálnych ČOV, vrátane vedľajších živočíšnych produktov podľa nariadenia 1774/2002 EC.

 

Konštrukcia

Fermentor EWA tvorí tepelne izolovaný pracovný priestor, systém injektorov k intenzívnej aerácií zakládky, systém prekopávania zakládky zostávajúcej zo segmentovej podlahy a kapsového dopravníka umiestneného po vnútornom obvode fermentora a integrovaného zariadenia pre naskladnenie a vyskladnenie. Všetky technologické uzly sú umiestnené vo vnútri 40 stopového ISO kontajnera (ALL IN ONE).

 

Princíp spracovania

Zmes biologicky rozložiteľných odpadov a štrukturálne (nasiakavé) biomasy sa naskladnia do pracovnej časti fermentoru. Optimálna vlhkosť zakládky (50–60 %) a dostupnosť vzdušného kyslíka aktivuje metabolický aparát aeróbnych baktérií.

Aeráciou a prekopávaním vo vnútri fermentoru dochádza k prevzdušňovaniu zakládky. Vysoká úroveň metabolickej aktivity a súčasné množenie baktérií sa navonok prejavuje zvyšovaním teploty zakládky. Za rovnakých podmienok prebieha v celom profile zakládky intenzívna termofilná aeróbna fermentácia, čím sa urýchľujú kompostovacie procesy. Zložité organické látky sa rozkladajú a premieňajú sa na iné. Vďaka optimálnym podmienkam prebieha vo fermentore búrlivá biologická oxidácia. Teplota v zakládke sa zvyšuje nad 70°C a dochádza k postupnej denaturácii bielkovín. Vysoké teploty v zakládke po definovanú dobu spôsobujú inaktiváciu prítomných mikróbov a patogénnych organizmov (vírusy, baktérie, kvasinky, plesne, prvoky, červy).

Tento proces sa nazýva aeróbna termofilná stabilizácia a hygienizácia zakládky. Pôsobením vysokej teploty sa znižuje množstvo mikroorganizmov a semená burín strácajú svoju klíčivosť.

Pokračovanie fermentácie pri teplotách okolo 50°C a intenzívna aerácia zakládky umožňujú tzv. biologické dosušenie zakládky. Bežný miešací pomer je 30% hmotnostných dielov kalovej zložky a 70% hmotnostných dielov biomasy. Pokiaľ má nasiakavá biomasa nízku vstupnú vlhkosť (slama, hobliny), potom môže byť miešací pomer až 50:50. Fermentát určený k výrobe kompostov má vlhkosť pri vyskladnení cca 40%. Pokiaľ je fermentát určený k energetickým účelom, býva konečná vlhkosť pod 30%. Doba zdržania zakládky vo fermentore EWA závisí od charakteru zakládky a finálnych výrobkov a trvá 48–96 hod.

Úprava biomasy

Biomasa musí byť k vytvoreniu vhodnej zakládky upravená drtením, rezaním alebo sekaním. Maximálna veľkosť (granulometria) je ovplyvnená ďalším využitím fermentátu. Maximálna dĺžka vláknitých substrátov je 50 mm. Rozmery štiepky sú ideálne 20×20×20 mm. Vedľajšie živočíšne produkty (podľa nariadenia 1774/2002 EC) musia mať maximálny rozmer častíc do 12 mm.

Pre dezintegráciu biomasy sa používa kompostovací voz. V ňom sa vstupné substráty do zakládky vážia, narezávajú a súčasne miesia. Zloženie zakládky vychádza z typových receptúr. Typové receptúry sú zostavené na základe predchádzajúcich skúšok spracovateľnosti jednotlivých druhov BRO.

Vplyv na životné prostredie

Prevádzkou aeróbneho fermentoru nevzniká nadmerný hluk, nevznikajú znečistené odpadové vody ani tuhé odpady. Z fermentora, ktorý pracuje v optimálnom režime odchádza iba para a oxid uhličitý. Pre spracovanie zápachotvorných odpadov je možné fermentor EWA osadiť biologickým filtrom. Filtračnú náplň tvorí aktívny fermentát, ktorý sa po strate filtračnej schopnosti spracuje vo fermentore.

 

Technické parametre

Dĺžka                                                                                  12 192 mm

Šírka                                                                                     2 438 mm

Výška                                                                                    2 896 mm

Hmotnosť prázdneho kontejnera                                 14 800 kg

Maximálna hmotnosť plného kontejnera                   32 000 kg

Objem pracovnej časti                                                     36 m³

Hmotnosť jednej zakládky                                             10-17 t

Inštalovaný príkon                                                          15 kW

Maximálny súbeh príkonov                                           6,1 kW

Spotreba el. energie na spracovanie 1 t paliva           8 kWh

Výhrevnosť 1 kg biopaliva                                              cca 10 MJ

 

Ročná kapacita spracovania

V cykle 48 hod. sa spracuje 2 000 t (kaly a biomasa) a vyrobí 1 650 t fermentátu (40 % vlhkosť).

V cykle 96 hod. sa spracuje 1 000 t (kaly a biomasa) a vyrobí 825 t biopaliva (30 % vlhkosť).

 

Energetická náročnosť

1 t fermentátu na výstupe / vlhkosť 40 % / cyklus 48 hod                            5 kWh

1 t fermentátu na výstupe / vlhkosť 30 % / cyklus 96 hod                            8 kWh

 

Požiadavky na inštaláciu

Elektrická prípojka 3 × PEN 400 V / 32 A.

Spevnená plocha pre zriadenie fermentora EWA.

 

Pozrite si video o spracovaní bioodpadov metódou aeróbnej fermentácie s fermentorom EWA.

 

Stiahnite si brožúru Aeróbny fermentor EWA.