Kompostér C1

Diaľkovo riadený kompostér s kontrolovaným procesom kompostovania

Téma kompostovania biologicky rozložiteľného odpadu je vysoko aktuálna vzhľadom na potrebu separácie odpadov, druhotné využitie odpadov, trvalo udržateľný rozvoj, výchovu a k ekologickému mysleniu a správaniu sa.
Kompostér C1 umožňuje cez webové rozhranie sledovať a riadiť procesy aeróbneho kompostovania.
Je možné ovplyvňovať proces kompostovania tak zložením kompostovaného biologicky rozložiteľného materiálu, ako aj frekvenciou prevzdušňovania, rotáciou, premiešavaním a prísunom vzduchu cez systém aktívneho čerpania.
Pomocou senzorov je možné sledovať teplotu prebiehajúceho procesu, koncentráciu CO2, vlhkosť a zobrazovať časové závislosti meraných veličín.
Veľkou výhodou je možnosť zrealizovať kompostovací proces v priebehu jedného týždňa.

Čo riadený kompostér meria?
1. Teplotu kompostovaného materiálu

Využíva sa sonda zavedená 120mm do hĺbky organického materiálu v robustnom prevedení z nehrdzavejúcej ocele pre dlhú životnosť.
Rozsah merania: -55 °C až 125 °C
Presnosť merania: < 1 °C

2. Koncentrácia CO₂ v kompostéri

Keďže tento plyn do značnej miery ovplyvňuje celý proces kompostovania, je potrebné vedieť jeho koncentráciu a na základe tejto hodnoty upraviť jednotlivé
procesy tak, aby sa jeho koncentrácia pohybovala v požadovanom rozsahu.
Rozsah merania: 0 – 5000 ppm (0 – 0,5 %)
Presnosť merania: < 70 ppm

3. Teplotu a vlhkosť vzduchu v kompostéri

Snímače umiestnené vo vrchnej časti kompostéra zabezpečujú doplnkové merania
pre lepšiu kontrolu nad procesom kompostovania.
Rozsah merania:
Teplota : -20 °C až 85 °C
Relatívna vlhkosť: 0,1 % až 100 %
Presnosť merania:
Teplota: < 0,5 °C Relatívna vlhkosť: 2 % Snímač je vybavený hydrofóbnym filtrom, aby sa zabránilo prieniku kvapaliny do snímača pri otáčaní. Snímač je umiestnený v 2/3 výšky kompostéra.

Objem kompostéra: 0,76 m³

Riadenie a zber údajov z kompostéra:

Celý systém je ovládaný prostredníctvom web rozhrania. Kompostér je pripojený k sieti 230V AC a má nízku spotrebu elektrickej energie. Pripojenie na internet je prostredníctvom LAN kábla alebo Wifi. Systém obsahuje aj autonómne riadenie v prípade výpadku spojenia.

Informačný leták: STIAHNUŤ LETÁK