FIB-SEM pre vedy o živej prírode

Špičková zobrazovacia technológia TESCAN prináša FIB-SEM riešenia pre výskumných pracovníkov prakticky v každom odbore. Vzhľadom k vysokej všestrannosti a modulárnemu dizajnu všetkých systémov TESCAN je jednoduché navrhnúť, vyrobiť a dodať prístroj, ktorý presne odpovedá potrebám konkrétnej aplikácie. Či už je potrebné ultravysoké rozlíšenie, pozorovanie s premenným tlakom, 3D tomografické metódy, korelačná svetelno-elektrónová mikroskopia alebo kryogénne techniky, FIB-SEM systémy TESCANu ponúkajú riešenie.