SEM pre vedy o Zemi

TESCAN TIMA je špecializované riešenie pre automatizovanú mineralogickú analýzu. Uplatňuje sa vo vedách o Zemi, ako aj pri priemyselnom spracovaní minerálov. Terajšia, už štvrtá generácia TESCAN TIMA ponúka jednoduchšie ovládanie, ultra-rýchlu analýzu a valídne reprodukovateľné výstupy. Výrazne urýchlenie spracovávania vzoriek je zabezpečené súbežným zapojením až štyroch EDS detektorov. Jedinečný algoritmus spektrálneho sčítavania s vysokou citlivosťou zatiaľ zaisťuje presnú kvantifikáciu aj málo zastúpených prvkov. Identifikácia a kvantifikácia minerálov je vďaka zabudovanej mineralogickej databáze, prednastaveným automatickým algoritmom alebo užívateľsky definovaným pravidlám jednoduchá aj pre začínajúceho používateľa. Automatické vyhľadávanie konkrétnych minerálov tiež umožňuje presné určenie ich polôh vo vzorke. Navyše, výstupné dáta z TESCAN TIMA sa dajú jednoducho korelovať s inými technikami charakterizácie minerálov.