In-situ testovanie mechanických vlastností v SEM

In-situ ťahové zariadenia firmy Deben sú ideálne všade tam, kde každý priestor navyše je luxus. Plný rozsah síl je v rozmedzí štandardného rozsahu od 2N po 5KN a v špeciálnych prípadoch až 100KN.