Kammrath & Weiss

IC-Testy

Quantitatívny EBIC
Vysokocitlivý manipulačný nástroj (Lift-out-tool)
16-needle Mini-probing Card
Elektrostatický Beam Blanker

 

Testy Materiálov

Ťahový a šmykový test
Ťahový/Kompresný modul 5KN
Mikro ťahový modul
Vláknový ťahový modul
Prehýbací modul 200N
Prehýbací modul 200N – 5000N
Prehýbací modul 200N – 5000N
Prenášací modul
Ohrievací modul 300°C
Ohrievací modul 800°C
Ohrievací modul 1050°C
Ohrievací modul 1500°C

 

Teploty

Peltierov-Modul
Kryo-Modul 80 Kelvinov
Kryo-Podstavec 5 Kelvinov
Prenášací modul
Ohrievací modul 300°C
Ohrievací modul 800°C
Ohrievací modul 1050°C
Ohrievací modul 1500°C

 

Podstavy

XY Krížový podstavec
Vysokocitlivý manipulačný nástroj (Lift-out-tool)
Veľký komorový podstavec
Masívny podstavec
Podstavec pre laserovú mikrosondu
Podstavec pre veľké vzorky
RT Modul
XYRT Modul

 

Špeciálne

Univerzálny držiak vzoriek
Ťahový a šmykový tester
Vlasový a vláknový modul
Držiak vzoriek pre neobvyklé tvary
„Planetárne ozubené“ otáčanie
Držiak nábojov a guliek
Vláknové spájacie zariadenie
Mikro kliešte
Mikro zvierka