Nanomanipulátory OmniProbe

OmniProbe je séria nanomanipulátorov, ktorá umožňuje rýchlu a sebavedomú prácu bez rizika straty vzorky. Modely sú nadizajnované a optimalizované na prípravu lamiel pre TEM pomocou FIB-SEM.