Zalievanie

Pred ďalšou prípravou je vhodné vzorku zapúzdriť. Dôvodom je potreba zaistiť rovnaké rozmery pre poloautomatickú prípravu ako aj fakt, že vzorky sú často príliš malé a nedajú sa pri ďalšej príprave držať. Zapúzdrenie umožní pozorovať vzorku až do jej okrajov a zaplniť póry alebo trhliny.