Brúsenie a leštenie

Špeciálnymi postupmi pre vybrané materiály sú elektrolytické alebo chemické leštenie. Pre mechanické leštenie sa používajú rovnaké stroje ako pre brúsenie a leštenie, menia sa len parametre. Pre brúsenie/leštenie sa používajú ručné, poloautomatické a úplne automatické brúsky/leštičky väčšinou s rotujúcim kotúčom.