Delenie

Pri metalografickej príprave vzoriek je prvým krokom vyrezanie vzorky zo skúmaného telesa. K tomuto účelu slúžia predovšetkým rozbrusovacie píly.  Aby sa predišlo nenapraviteľným škodám na štruktúre vzorky je potrebné pripísať tomuto kroku veľký význam. Vzorka by mala byť delená podľa možností bez nájazdových poškodení, deformácií alebo porušení materiálu. Necitlivo prevedené rezanie môže poškodiť – zmeniť štruktúru až do hĺbky 1000 mikrometrov. Na rozbrusovacie píly nadväzujú píly presné, ktoré sú menšie a používajú sa spolu s presnými diamantovými reznými kotúčmi.