Tvrdomery a softvér

Meranie tvrdosti patrí medzi najrozšírenejšie statické skúšky. Odlišné metódy a inak tvarované vnikajúce telieska dávajú pri rovnakej testovanej vzorke odlišné výsledky. Firma Mitar s.r.o. dodáva tvrdomery pre meranie mikrotvrdosti (Vockers a Knoop), pre skúšky podľa Vickersa a pre meranie podľa Rockwella alebo Brinella.