Cryo-SEM prípravné systémy

Cryo systémy na prípravu vzoriek sú nevyhnutnosťou pri zobrazovaní biologických, vlhkých či citlivých vzoriek. Použitím cryo techník je možné vyhnúť sa štandardnému procesu chemickej fixácie a sušenia do kritického bodu, vďaka čomu je možné pozorovať vzorky v ich prirodzenom hydratovanom stave.