Sputter Coaters and SEM/ TEM Carbon Coaters

Povlakovanie je štandardný spôsob úpravy slabo vodivých či nevodivých vzoriek pred pozorovaním v skenovacom elektrónovom mikroskope.