Automatické čistenie

Manuálne čistenie vzorky zaberá zvyčajne nezanedbateľný čas. Prístroje na automatické čistenie uvoľňujú ruky operátorovi, ktorý sa môže spoľahnúť na reprodukovateľné hĺbkové vyčistenie vzorky, čím zabezpečujú oveľa vyššiu efektivitu práce.