Elektrolytická príprava

Ponuka elektrolytických zariadení na čistenie a leptanie povrchov zahŕňa plne automatické zariadenie kontrolované pomocou mikroprocesoru, špeciálne zariadenia pre vzorky určené na transmisnú elektrónovú mikroskopiu, ale aj prenosné modely určené na použitie mimo laboratória.