Materialografická analýza

Zariadenie s kamerou s vysokým rozlíšením zaisťuje rýchlejšiu, jednoduchšiu a presnejšiu metódu na testovanie zvarov, kontrolu štruktúr či meranie veľkosti zŕn, než je tomu pri konvenčnej mirkoskopii.