Mechanická úprava vzoriek

Mechanická úprava vzoriek patrí medzi prvé a základné kroky v oblasti materiálového výskumu a v súvisiacich oblastiach.