Príprava vzoriek na SEM

Technoorg Linda vyvinul prístroj na profesionálnu prípravu vzoriek pre SEM a EBSD aplikácie.