Príprava vzoriek na TEM

Vzorky pre Transmisnú Elektrónovú Mikroskopiu (TEM) musia spĺňať prísne kritériá, aby bola mikroskopia úspešná. Riešenia Technoorg Linda tieto kritériá napĺňajú a umožňujú prípravu kvalitných vzoriek.