Testovanie tvrdosti

Technoorg Linda ponúka systém, kde pomocou novej holografickej kamery je možné merať kompletné 3D vektorové polia povrchových deformácií s extrémnou citlivosťou.