Solberg peny pre hasičov

Spoločnosť Solberg ponúka rozsiahlu škálu hasiacich penových koncentrátov na kontrolu a zničenie požiarov triedy A a triedy B.

Solberg vyvinul a ponúka jedny z najpokročilejších koncentrátov protipožiarnych pien, technické zariadenia a systémy na likvidáciu peny, ktoré v súčasnosti na trhu existujú. Vďaka špičkovým odborníkom, celosvetovým skúsenostiam a globálnemu dosahu je Solberg nepretržite priekopníkom v rozvoji technológii protipožiarnych penových koncentrátov, ktoré vyhovujú najnovším požiadavkám v tomto odvetví. Pozrite si schému riešení v oblasti požiarnych rizík pre priemysel a nájdite penový koncentrát a technické zariadenie, ktoré je vhodné pre vašu aplikáciu.

 

Sortiment Solberg zahŕňa tieto environmentálne penové koncentráty:

 • RE-HEALING ™ pena
  Autentický penový koncentrát 100% bez obsahu fluórovaných povrchovo aktívnych a fluóropolymérov pre požiare triedy B.
 • ARCTIC ™ pena
  (AFFF) a ATC penovékoncentráty pre požiare triedy B.
 • FIRE-BRAKE ™ pena
  Environmentálny penový koncentrát na hasenie požiarov triedy A vo voľnej prírode a v okolí miest.
 • SOLBERG® HIGH-EXPANSION – Vysokoexpanzná pena
  Penový koncentrát na báze syntetickej látky pre použitie v penových generátoroch na stredne a vysoko expanznú penu pri požiaroch triedy B.

 

Stiahnite si súbor pdf Penové koncentráty SOLBERG.

 

 6992900-3x2-600x400

Oblasti Aplikácie
Letecký priemysel Letecké hangáre
Letecká doprava Zásahové záchranné vozidlá
Chémia Ochranné územia
Ochrana Doky, prístavy
Energetika Heliporty a palubné plochy pre helikoptéry
Požiarna ochrana Móla, prístaviska
Lodná doprava Nákladové priestory
Bane Výrobné procesy
Ropa a plyn Ťažobné a čerpacie stanice
Petrochémia Elektrárne
Farmácia Zásobníky
Ropovody, plynovody Sklady
Rozpúšťadlá a laky
Služby

 

Stiahnite si súbor pdf Riešenie požiarnych rizík pre priemysel.

 

Solberg logo

Presmerovanie na domovskú webovú stránku Solberg.