Analyzátory adsorpcie

Kompaktné, úplne automatické analyzátory s veľkou presnosťou merajú veľkosť pórov, plochu povrchu a špecifické interakcie medzi plynmi a pevnými látkami. Všetky tieto parametre sú nevyhnutné pre optimalizáciu adsorbentov, katalyzátorov, liečiv, batérií a ďalších poréznych materiálov.

Viac informácií nájdete na webovej stránke spoločnosti Anton Paar.