Analyzátory veľkosti částic

Analýza veľkosti častíc stlačením jedného tlačidla.

Spoločnosť Anton Paar na analýzu veľkosti častíc v rozsahu od nanometrov až po milimetre ponúka dve rôzne technológie.

Rad Litesizer využíva technológiu rozptylu svetla na stanovenie nielen veľkosti častíc, ale aj zeta potenciálu, transmitancie, molekulovej hmotnosti a indexu lomu nano a mikročastíc v kvapalných disperziách.

Rad PSA na meranie veľkosti častíc v kvapalných disperziách a suchých práškoch v rozsahu od mikrometrov až po milimetre využíva technológiu laserovej difrakcie.

Viac informácií nájdete na webovej stránke spoločnosti Anton Paar.