Chemická analýza

AtomTrace

Jednoduchá a rýchla chemická analýza

AtomTrace využíva vo svojich produktoch technológiu LIBS (Spektroskopia laserom budenej plasmy). Technológia LIBS je schopná vykonávať viacprvkovú analýzu väčšiny prvkov periodickej tabulky vrátane prvkov s nízkou atómovou hmotnosťou. Behom niekoľkých sekúnd dokáže analyzovať vzorky všetkých skupenstiev bez nutnosti akejkoľvek špeciálnej prípravy, nech už ide o pevné látky, kvapaliny alebo plyny.

JLIBS technológia v našich riešeniach umožňuje:

  • 1/ Rýchlu multi-prvkovú (kvalitatívnu aj kvantitatívnu) analýzu materiálu
  • 2/ 2D chemické mapovanie s vysokým rozlišením pre vizualizáciu povrchovej heterogenity
  • 3/ Hĺbkové profilovanie viacvrstvých materiálov pre analýzu tenkých vrstiev

Rozsah použitia našich produktov je pomerne široký, vrátane výzkumu vykonávaného na univerzitách a R&D centrách alebo kontroly kvality materiálov v rôzných priemyselných odvetviach (napr. ťažobný, hutný, automobilový, potravinársky alebo farmaceutický priemysel), kde je potreba prvková analýza materiálov.

AtomTrace je európsky výrobca produktov pre chemickú a kvalitatívnu analýzu materiálov s využitím technologie LIBS (Laser-Induced Breakdown Spectroscopy).
Našim cieľom je navrhovať a predávať produkty založené na technológii LIBS pre širokú škálu priemyselných odvetví a urobiť technológiu uživateľsky prívetivejšiu a dostupnejšiu.

Produkty

Sci-Trace Modulárne LIBS riešenie pre laboratórie (vrátane vakuovej komory – jedinej na trhu)
https://www.atomtrace.com/products/sci-trace/
M-Trace Mobilné a odolné LIBS riešenie
https://atomtrace-1.hubspotpagebuilder.com/m-trace
DDG Digital Delay Generator pre presnú časovú synchronizáciu
https://www.atomtrace.com/products/digital-delay-generator/