Scratch testery

Scratch testery Anton Paar sa využívajú na charakterizáciu systémov film-substrát a kvantifikáciu parametrov, ako je adhézna a trecia sila použitím rôznych komplementárnych metód. To z nich robí neoceniteľné nástroje určovania adhézie vrstvy, odolnosti voči poškriabaniu a poškodeniu vo výskume, vývoji a kontrole kvality.

Viac informácií nájdete na webovej stránke spoločnosti Anton Paar.