Becker & Hickl

Becker & Hickl – líder v technológii počítania fotónov

Spoločnosť Becker & Hickl (založená v roku 1993) vyvinula a predstavila svoj vlastný časovo korelovaný princíp počítania jednotlivých fotónov, ktorý spôsobil, že ich systém TCSPC (Time-Correlated Single Photon Counting) bol viac ako 100-krát rýchlejší ako existujúce zariadenia.

Okrem toho spoločnosť B&H zaviedla viacrozmerný proces TCSPC, ktorý zaznamenáva fotóny nielen v závislosti na čase v intervale trvania signálu, ale aj v porovnaní s inými parametrami, ako je napríklad čas experimentu, vlnová dĺžka alebo priestorové súradnice.

Zariadenia B&H sú navrhnuté tak, aby zaznamenávali viacrozmerné rozdelenia fotónov, časovo rozlíšené obrazy, sekvencie rozdelenia fotónov alebo viacrozmerné údaje časových značiek.

Výrobky B&H TCSPC sú doplnené B&H pikosekundovými diódovými lasermi, detektormi, multi-spektrálnymi detekčnými zostavami a riadiacimi modulmi experimentov.

Na základe týchto komponentov spoločnosť Becker & Hickl dodávajú svoj vlastný konfokálny fluorescenčný laserový skenovací mikroskop a aktualizácie FLIM zostáv pre laserové skenovacie mikroskopy rôznych výrobcov.

Okrem toho je spoločnosť B&H dodávateľom modulov TCSPC pre komerčné optické tomografické prístroje s časovou doménou. Obchodné aktivity spoločnosti B&H zahŕňajú v súčasnosti 5 výrobných priestorov po celom svete a distribúciu viac ako 1200 strán literatúry o TCSPC.

Katalóg výrobkov Becker & Hickl 2017.

Viac informácií nájdete na webovej stránke spoločnosti Becker & Hickl.

 

18i9vtzn