Tribometre

Najširšie spektrum prístrojov na štúdium trenia a opotrebenia.

Spoľahlivé a presné meranie trenia, opotrebenia a mazania do laboratórií, ale aj do priemyslu podľa priemyselných štandardov. Analýza vlastností trenia a opotrebenia materiálov pri vyšších teplotách (do 1000°C). V ponuke sú aj nanotribometre.

Viac informácií nájdete na webovej stránke spoločnosti Anton Paar.