micro-CT pre materiálové vedy

Veda o materiáloch sa stále snaží porozumieť procesom formovania materiálov. Zobrazovacie platformy vzoriek in situ sú pre tento účel ideálnym nástrojom. Naviac, vzhľadom k nedeštruktívnemu spôsobu získavania informácií je micro-CT často prvým krokom v tomto viacstupňovom procese. Riešenia TESCAN micro-CT sú špeciálne navrhnuté pre materiálové vedy tak, aby uľahčili vysokovýkonné a dynamické pracovné postupy CT a rozšírili možnosti in situ výskumu.