micro-CT pre vedy o Zemi

Micro-CT posyktuje 3D informácie o pórovitosti, distribúcii prvkov a mikroštruktúre geologických vzoriek s rozlíšením v ráde mikrometrov. Vďaka jedinečným systémom TESCAN micro-CT je možné v laboratóriu analyzovať dynamické procesy in situ (napríklad štruktúrnu deformáciu a viacfázový tok tekutín). Riešenia micro-CT pre vedy o Zemi sú špciálne navrhnuté tak, aby uľahčili vysokovýkonné, viacrozmerné a dynamické pracovné postupy a rozšírili tak možnosť výskumu in situ.