SAXS

Anton Paar presné a spoľahlivé riešenie pre štúdie SAXS / WAXS / GISAXS, ktoré prináša vynikajúce rozlíšenie a najlepšiu možnú kvalitu dát potrebnú pre každodenný výskum nanoštrukturálnych materiálov. Robustné systémy využívajú vynikajúcu RTG kolimáciu bez rozptylu lúča a sú vybavené širokým spektrom držiakov vzoriek na využitie pri mnohých aplikáciách.

Viac informácií nájdete na webovej stránke spoločnosti Anton Paar.